De Eerste Stap

images-1Enige tijd geleden heb ik mijzelf de vraag gesteld: wat als ik nu op mijn sterfbed zou liggen, waar zou ik dan spijt van hebben? Deze vraag kwam bij mij op na meerdere malen wakker te zijn geworden met een diepgaand besef dat dit wel eens mijn laatste dag zou kunnen zijn hier op aarde. Dit besef maakte een gevoel in mij los dat ik, als ik er woorden aan probeer te geven, niet anders zou kunnen omschrijven als, een bom van Liefde die explodeert in mijn borst en zich verspreid door mijn lijf.  Het roept haast teveel energie en gevoel op, voor mijn lichaam, om te verwerken. Een gevoel dat alle grenzen en beperkingen doorbreekt, mijn hart vleugels geeft, alsof het universum zich opent voor mijn ogen en mij uitnodigt Het diep in- en uit te ademen. Het antwoord op bovenstaande vraag kwam direct helder gesproken en duidelijk voelbaar tot mij. Als ik nu dood zou gaan zou ik ontzettende spijt hebben en zeer verdrietig zijn dat ik nooit volledig van mijzelf gehouden heb. Dit was voor mij een pijnlijk besef dat mij diep roerde. Dit maakte voor mij in een keer helder waar ik mijn aandacht op wil richten. Ja, mijn diepste verlangen is om mijzelf volledig lief te hebben!

Een nieuw jaar is voor mij altijd weer een mooi moment om mijzelf te vragen waar ik mij op wil focussen. Na bovenstaand besef zet ik hierbij mijn focus en intentie voor 2014.

Focus: Ik bewoon mijn lichaam in Liefde en Licht

Intentie: De belichaming van mijZelf, mijn wezen

Tijdens mijn geografische en innerlijke reizen is het voor mij zeer helder geworden dat er  voor mij niets belangrijker is in dit leven dan mijzelf volledig te belichamen. Ik wil dit leven niet verlaten zonder mijzelf volledig te hebben kunnen ervaren en voordat ik mijn missie heb volbracht, de reden waarvoor ik hier op aarde ben. Om dit te bereiken doe ik mijn uiterste best om in Waarheid te leven, voorbij mijn angsten, mijzelf te bevrijden van de mening van anderen, mijn hart te volgen en mijzelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Terugkijkend op mijn jeugd en mijzelf als kind zie ik een meisje dat het leven en zichzelf zeer serieus nam. Ik ben mijn hele leven gefacineerd geweest door het thema ‘transformatie’. Aangezien ik mijzelf nooit goed genoeg achtte was ik zeer gepassioneerd om mijzelf te blijven transformeren naar perfectie. Dit vond niet alleen plaats op het lichamelijke vlak maar ook op het wezenlijke vlak. Deze passie heeft ervoor gezorgd dat ik veel zelf-hulp boeken heb gelezen en ik ‘hard’ gewerkt heb aan mijzelf. Streven naar perfectie is een full-time job kan ik je zeggen en komt nooit tot een einde:-) Mijn streven naar perfectie kwam voort uit de grote behoefte aan goedkeuring van anderen.

Door naar perfectie te streven en naar de goedkeuring van anderen heb ik nooit geleerd mijzelf de vraag te stellen ‘wat wil je werkelijk Esther?’ Als het niet perfect hoeft te zijn en de mening van anderen er niet toe doet, wat wil je dan? Ik heb in de afgelopen 2 jaar meerdere antwoorden hierop ontvangen. Een hiervan iseen, “ik wil schrijven”. Dit is al geruimte tijd mijn wens. Angst voor afkeuring en niet goed genoeg te zijn hebben gemaakt dat ik het altijd uitstelde. Ik praatte er in de afgelopen jaren vaak over tegen anderen, vol passie en enthousiasme. Ideëen en onderwerpen te over. Van meerdere mensen heb ik gehoord dat ik het dien te Doen. “Zet de eerste stap!, begin Esther”. Ik kom nu al schrijvend tot de conclusie dat belichaming naast Zijn ook gelijk staat aan doen. Door een hartsverlangen niet in de praktijk tebrengen kan ik ook nimmer dat deel van mijZelf belichamen. Ik geloof namelijk dat verlangens komend vanuit ons hart, de stem van ons wezen is die aangeeft wat geleefd wil worden, wat ervaren wil worden op dit aardse niveau. Door hier geen gehoor aan te geven, geven wij onszelf niet de kans om onszelf volledig te ervaren. Voor de een kan dit schrijven zijn, voor de ander tuinieren, dansen, schilderen, muziek maken etc. Door mijn hart te volgen, haar verlangens te verwezenlijken maak ik mijn wezen, mijn essentie die ontastbaar is tastbaar. Zo ben ik de brug tussen het onzichtbare en zichtbare, tussen hemel en aarde. En hoe dien ik dit te doen? Door de eerste stap te zetten! 2014 is een jaar waarin ik mijzelf uitnodig om waar ik al jaren van droom Nu te gaan Doen. Schrijven is een van mijn dromen. En hierbij maak ik mijn eerste stap! En…wat is jou eerste stap?

Gelukkig Nieuw Jaar! of zoals ik ergens las ‘Happy Now Here’.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s